home

Stichting Dolittle

Stichting Dolittle steunt mensen die vanwege hun financiële situatie niet in staat zijn om te zorgen voor de benodigde (medische) zorg van hun huisdier. Stichting Dolittle heeft uw steun hard nodig.

Huisdierpleeggezin

Stichting Dolittle zoekt  mensen die bereid zijn tijdelijk de zorg voor het huisdier van een ander over te nemen.

Opvangplekken voor huisdieren die tijdelijk uit huis geplaatst moeten worden, totdat de eigenaar weer in staat is de zorg  zelf op zich te nemen.

Medische hulp

Stichting Dolittle wil mensen financieel bijstaan, die vanwege hun financiële situatie niet kunnen zorgen voor de benodigde (medische) zorg voor hun huisdieren en het verrichten van alle verdere handelingen.